Hvem er vi

Sammenslutningen af Danske Filmklubber er interesseorganisation for landets voksenfilmklubber.
SDF blev stiftet d. 7. september 1952.

SDFs formål er at styrke de danske filmklubbers arbejde for at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kommunikationsmiddel og som kunstart.
Det er SDFs opgave at repræsentere filmklubberne som en samlet forbrugerkreds over for myndighederne og organisationer.

En filmklub er et non-kommercielt foretagende, hvor der forevises kvalitetsfilm, og hvor interessen for filmen som kunstart søges udbredt. Det er svært at definere, hvad film af høj kvalitet er. Alligevel er filmklubberne nødt til at foretage en udvælgelse blandt de film, der er i dansk distribution, for på den måde at markere, at det kun er film over en vis kvalitetsgrænse, der har klubbernes interesse.

Bestyrelse:
Formand: Lonni Gelsdorf
Poppel Allé 84
7500 Holstebro

Kasserer: Frans Pærregaard
Offenbachsvej 17
7500 Holstebro

John Parbst
Sdr. Allé 10
4281 Gørlev.

Vedtægter

Klik her for at læse vores vedtægter

Sammenslutningen af Danske Filmklubber